It wie op in simmerjûn
woensdag13mrt 2019

It wie op in simmerjûn

Pier 21

Aanvang: 20.00 uur | Sealesintrum The Point

Theo en Anneke ha elkoar fûn op lettere leeftyd. Theo helpt Anneke sa goed mooglik by it sykjen nei in knap plak yn in fersoargingstehûs foar har heit en mem, David en Wimmy. Dy binne sa âld dat sy der al lang net mear op út kinne mei David syn grutte hobby, it draaioargel. Mar David en Wimmy wolle net ôfhinklik wurde en hawwe hiel oare plannen. Sy binne fan doel om tegearre út it libben te stappen, dit nei in lêste dûns op ‘It wie op in simmerjûn'. It stik lit fjouwer minsken sjen dy't plannen meitsje hoe't ...

Het programma is rond. Bekijk hier ALLE VOORSTELLINGEN en reserveer op tijd!