Tet Rozendal en Wybo Smids – De Brekbere Sirkel
woensdag29maart

Tet Rozendal en Wybo Smids – De Brekbere Sirkel

Aanvang: 20.15 uur | Zalencentrum The Point

De Brekbere Sirkel is in swingende Frysktalige muzykteaterfoarstelling oer in o sa begrutlik leafdesferhaal fol mei Amerikaanske rootsmuzyk mei de akteurs Tet Rozendal en Wybo Smids en de muzikanten Gurbe Douwstra, Wander van Duin, Jan de Vries en Tseard Nauta.  Elise (Tet Rozendal) en Didier (Wybo Smids) belibje tegearre de wiere leafde. Mar at harren famke Maybelle siik wurdt en ferstjert sjogge wy twa folslein ferskillende reaksjes. Didier wurdt kûgelsk en Elise siket treast. Wa’t bart der mei in minske at jins ...

Alle voorstellingen winter 2016 en voorjaar 2017