Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018
zondag22okt 2017

Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018

J&M Teaterwurk

Aanvang: 15:30 uur | Zalencentrum The Point

Het dorp Bokwerd werd in de jaren "70 bedacht door schrijver/journalist Rink van der Velde (1932-2001) en de Leeuwarder Courant nam in die tijd wekelijks artikelen over uit de dorpskrant, het "Bokwerder Belang." Hierin beschreef de hoofdredacteur de dorpsbelang-perikelen en de eeuwige strijd met de "Hoofdplaats". Het Nederlands dat in het krantje werd gebruikt, staat stijf van de frisismes, want "we schrijven in het Hollands vanzelfs. Bokwerd (in het Fries: Bokwert) is een gemiddeld Fries dorp, niet ver van de Hoofd ...

Alle voorstellingen winter 2017 en voorjaar 2018