Over Maskelyn

In het jaar 2000 vatte een groepje enthousiaste Buitenposters het idee op een culturele stichting in het leven te roepen, Stichting Maskelyn. Vrij vertaald: van alles wat, voor elk wat wils. En dat was precies wat men wilde; voor een brede doelgroep een breed programma op het gebied van muziek en theater aanbieden op diverse locaties in het eigen dorp.

Via een enquête in de Binnenste Buiten konden de inwoners van Buitenpost aangeven wat hen aansprak. Daarmee rekening houdende is in september 2001 het eerste culturele seizoen van start gegaan.  Het programma was divers; van cabaret tot poppentheater en van salsa-avond tot popconcert en kozakkenkoor. De opkomst was over het algemeen naar tevredenheid en de reacties positief.

Een geslaagd begin en reden om door te gaan!  In het tweede seizoen liet het publiek het helaas regelmatig afweten. Zo trok Rients Gratama hier nauwelijks 100 bezoekers, terwijl een week later in Leeuwarden zijn optreden vier avonden uitverkocht was.  Het was duidelijk nog aftasten waar Buitenpost wel en niet voor ‘van de bank’ te krijgen was.

De ‘toppers fan eigen grûn’, zoals o.a. Gurbe Douwstra, Griet Wiersma, Teake van der Meer,  Piter Wilkens en Reboelje, zorgden meestal voor een aardig gevulde zaal.  Soms aangevuld met artiesten uit eigen dorp leverde dat vele gezellige avonden op, waarbij het overigens opviel dat de bezoekers lang niet altijd uit Buitenpost en omstreken kwamen maar soms van heinde en ver.

Maskelyn deed haar best om een gevarieerd programma samen te stellen met bekende en minder bekende artiesten. Dat was wel eens een gok:  de organisatie heeft wel eens met ‘’kromme tenen in de schoenen” gezeten bij een theaterstuk dat van horen zeggen leuker was dan in het echt….

Ja, het was nog vallen en opstaan die eerste jaren en af en toe was de neiging om het bijltje er bij neer te gooien wel heel erg groot. Wat waren er vaak mooie optredens met maar een handjevol publiek waarvan iedereen na afloop zei: “hier hadden veel meer mensen van kunnen genieten!” Maar juist dan kwam er weer een goed bezocht optreden en werd toch besloten om door te zetten. Dankzij o.a. de steun van de trouwe sponsoren was en is dit gelukkig financieel nog steeds mogelijk.

De laatste jaren is er duidelijk sprake van een groeiend bezoekersaantal. Daar waar andere culturele instellingen en stichtingen het lastig hebben of, erger nog, het loodje leggen, heeft Maskelyn duidelijk haar plek gevonden en verankerd.  Het aantal activiteiten is gereduceerd tot zo’n 6 of 7 per seizoen en de zondagmiddag is meer dan favoriet. Het is hét moment van de week om wat cultuur op te snuiven.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende locaties in het dorp, zoals het tuincafé van De Kruidhof, de grote zaal en ook het café van The Point, de Mariakerk en de Kruiskerk.  Iedere locatie heeft weer een andere sfeer en trekt ook weer een ander publiek aan.

Maskelyn vindt het belangrijk om cultuur voor een breed publiek toegankelijk te maken, daarom zijn de entreeprijzen zo laagdrempelig mogelijk gehouden.

Alle voorstellingen winter 2017 en voorjaar 2018