DUBELPORTRET

DUBELPORTRET

Teatergroep Hymphamp

Sûnt in pear jier timmert de Fryske teatergroep HympHamp oan’e wei en docht dit mei in soad súkses. Harren kabaretfoarstelling “Dûbelportret” is in ferfolch op it programma “Op Portret”. It selskip bestiet út de spilers Jelmar Hoekstra, hja is de iennige frou fan it selsskip, en Fokke Plantinga, Sy spylje alle types yn de senes en sjonge de ferskes tuskentroch. Paul Siemensma en Anko Bouma tekenje foar de musyk en spylje mei op harren akkordeon en gitaar. Mei elkoar in bûnt selsskip yn in foarstelling dy’t rint as in trein. Fan in werkenbere sketch nei in gefoelich liet oer de lytse, deistige dingen fan it libben. Jelmar en Fokke litte in ferskaat oan typkes de revue passeare; de âlde beppe, it ANWB-stel Rudi en Tiny ûnderweis, Harm op syn “Papadag”, in útblust stel op houliksterapy, de fersoarger yn de seniorenflat en noch folle mear.

Sunday09February

Waar: Zalencentrum The Point

Aanvang: 15.30 uur

Entree: Foarferkeap € 11 / Oan de seal € 12,50

Voorverkoop: Dropshop Liquorice + telefonisch 0511- 541444

Kaarten zijn beschikbaar via het voorverkoopadres of online te reserveren en betalen via deze site. Indien voorradig ook verkrijgbaar aan de zaal